Innledning

Vennligst les vilkår og betingelser nøye. De angir vilkår og betingelser for tjenestene Ren Luksus tilbyr.

Kunde i denne sammenhengen, er han eller hun som har bestilt og fått utført renhold av Ren Luksus. ‘Vi’ eller Ren Luksus er tilbyder av tjenestene.

Kundefornøydhet og garanti

 1. Ren Luksus har fornøydhetsgaranti på renhold utført hos kunde
 2. Dersom kunde ikke er fornøyd med renhold, må det gis tilbakemelding om det til Ren Luksus innen 24 timer etter at renhold er utført.
 3. Ren Luksus reserverer seg retten til å sende en renholder for å gjøre rent på nytt, dersom kunde ikke er fornøyd med renhold.
 4. Ren Luksus reserverer seg retten til å gjøre rent på nytt kun én gang.

Tidspunkt for rengjøring

 1. Ren Luksus rengjør mellom kl 08:00 og 17:00, mandag til fredag.
 2. Dersom det er ønskelig med rengjøring utenom disse tidspunktene, kan det gjøres etter avtale, og da kan det tilkomme tillegg i prisen (tillegg for helligdager og helgetillegg).
 3. Kunde er kjent med at dersom renholder ikke er tilgjengelig på ønskelig tidspunkt, må det avtales nytt tidspunkt.

Bestilling av renhold

 1. Kunde kan inn sende bestilling via vårt nettsted.
 2. Dersom kunde ringer inn bestilling, vil Ren Luksus sende ut en bekreftelse på bestillingen per mail, og kunden må bekrefte og godkjenne at denne bestillingen er riktig.
 3. Bekreftelsen kan sendes skriftlig som svar på bekreftelsesmail.

Betingelser for renhold

 1. Renhold vil bli utført i henhold til hva rengjøringen inkluderer. Dette er beskrevet utfyllende under renholdstjenester på Ren Luksus’ sitt nettsted.
 2. Alt annet renhold som ikke er beskrevet her må det gjøres avtale om, og eventuelle tillegg i prisen kan tilkomme.

Renholderne har instruks om at de ikke skal flytte på ting eller rengjøre i områder der

 1. det er ting som lett kan knuses eller bli ødelagt
 2. flytting av ting medfører ekstra belastning for renholderne
 3. det er ekstra arbeid som ikke er inkludert i rengjøringen.

Dette vil bidra til at vi får utført et så tilfredsstillende renhold som mulig, og bidrar til å lette arbeidet for renholderne.

Tilgang til bolig

 1. Ren Luksus vil avtale på forhånd med kunde om hvordan våre renholdere skal få tilgang til bolig for renhold.
 2. Dette kan gjøres blant annet ved at renholder får nøkkel eller kode på forhånd, eller at kunde møter renholder i bolig til avtalt tidspunkt.
 3. Kunde er kjent med at han eller hun belastes med 50 prosent av hva renholdet koster, i tilfeller der renholdere ikke får nødvendig tilgang til bolig for rengjøring.
 4. Kunde er kjent med at han eller hun belastes med 50% av renholdet koster dersom forhold utenfor Ren Luksus’ kontroll gjør at renholdere ikke får tilgang til bolig.

Kansellering av bestilt renhold

 1. Kunde kan kansellere avtalt renhold inntil 24 timer før avtalt starttidspunkt for renhold, uten kostnader for kunde.
 2. Kunde må betale 50% av hva rengjøringen koster dersom avbestillingen kommer mindre enn 24 timer før avtalt tidspunkt for renhold.

Kunde må ellers betale 50% av hva rengjøringen koster dersom

 1. Renholdere ikke blir låst inn.
 2. Renholdere blir vist bort.
 3. Det er problemer med nøkler, slik at renholdere ikke får låst seg inn.
 4. Renholdere har fått feil adresse.
 5. Dersom det ikke vannforsyning i bolig som skal rengjøres, eller manglende varmtvann.

Pris på renhold

 1. Pris på rengjøring av bolig er beregnet ut ifra antall kvadratmeter bolig og hvor omfattende renholdet er (se renholdstjenester).
 2. Dersom punktene under kapitlet ‘Helse og sikkerhet oppfylles, vil renhold ikke bli utført.
 3. Kunde plikter å angi så nøyaktig som mulig hvor stor bolig som skal rengjøres er.
 4. Kunde forstår at avvik fra angitt kvadratmeter bolig som skal rengjøres, og faktisk størrelse på bolig, vil medføre tillegg i pris, i henhold til gjeldende pris per kvadratmeter.

Betaling av renhold

 1. Kunde aksepterer at Ren Luksus kan kreve inn all utestående betaling for renhold utført hos kunde.
 2. Kunde samtykker i at betaling for renhold ikke blir refundert.
 3. Kunde forstår at for sen betaling vil føre til ekstra betaling i form av gebyrer og renter.
 4. Betaling skal være i norske kroner, og må bli utført elektronisk til oppgitt bankkontonummer.
 5. Faktura blir sendt ut elektronisk per mail til kunde.
 6. Dersom kunde ønsker papirfaktura sendt per post, påløper det et fakturagebyr på kr 70 per faktura.
 7. Det er 14 dagers betalingsfrist for betaling av renhold utført av Ren Luksus.
 8. Det påløper et purregebyr på kr 70 på opprinnelig faktura dersom faktura ikke er betalt innen frist.
 9. Dersom faktura ikke er betalt innen 30 dager, blir denne sendt til inkasso, og det vil påløpe 8,5% forsinkelsesrente.
 10. Ren Luksus kan ikke belastes for eventuelle gebyrer som påløper ved bruk av kredittkort.

Klager

 1. Klager kan fremsettes skriftlig eller muntlig.
 2. Dersom kunde ikke er fornøyd med renholdet, må klage bli fremlagt innen 24 timer etter at rengjøring er fullført.
 3. Kunde aksepterer og forstår at dårlig service eller renhold utført av Ren Luksus må bli rapportert innen 24 timer fra dato renhold ble utført, hvis ikke vil kunde ikke få utført renhold på nytt.
 4. Ren Luksus må ha inntil 2 dager for å respondere på en eventuell klage.
 5. Ren Luksus er ikke ansvarlig for forsinkelser som følge av trafikk, at renhold ikke bli utført tilfredsstillende på grunn av manglende varmtvann, eller andre uforutsette ting Ren Luksus ikke har kontroll over.
 6. Ren Luksus er ikke ansvarlig for at det ikke blir brukt spesialrengjørinsmiddel, dersom kunde på forhånd ikke har informert om dette.
 7. Kunde er ansvarlig for at det er spesialrengjøringsmidler tilgjengelig i bolig.
 8. Spesialrengjøringsmiddel kan være rengjøringsmiddel som blir brukt på grunn av
 • Allergi
 • Spesialgulv
 • Andre overflater som krever egne rengjøringsmiddel

Forsikring

 1. Ødelagte eller knuste ting som følge av renhold utført av Ren Luksus, blir dekket med inntil kr 1000.
 2. Skader som overgår kr 1000 blir omfattet av en ansvarsforsikring.

Helse og sikkerhet

Av hensyn til helse og sikkerhet, vil Ren Luksus ikke rengjøre boliger, rom eller overflater

 1. Der det er jord, olje eller andre kjemikalier på gulv.
 2. Som er infisert av skadedyr eller lignende.
 3. Der det er ekskrementer fra mennesker eller dyr.
 4. Der det er vanskelige flekker som ikke går vekk med rengjøringsmidler som ikke bleker.

Vi kan ikke kreve av vårt personell å håndtere slike situasjoner. Dersom vi står overfor dette, vil vi ikke rengjøre disse boligene/rommene/overflatene. Ren Luksus ber om at det blir informert om slike ting på forhånd når det inngås avtale om rengjøring.